دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
با من در تماس باشید
  • آدرس: ساری، کیلومتر ۵ جاده ساری به قائم شهر، مرکز آموزش علمی کاربردی مازندران
  • ایمیل ۱: hello [at] drkhakzadian [dot] ir
  • تلفن: ۲۹۱۸ ۱۵۶ ۰۹۱۱
  • ایمیل ۲: mehdi.khakzadian [at] gmail [dot] com
فرم تماس