دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
دکتر سید مهدی خاکزادیان
عضو هیئت علمی دانشگاه - دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی
رزومه کاری
سوابق تحصیلی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی
ساری

دکترای کارآفرینی - آموزش عالی

(رتبه اول)

۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مؤسسه آموزش عالی پردیسان
فریدونکنار

کارشناسی ارشد کارآفرینی - کسب و کار جدید

(رتبه اول)

۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه آزاد اسلامی
ساری

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب

۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
دانشکده فنی سراسری شماره ۲ ساری
ساری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی سازه های چوبی - صنایع چوب

۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
دانشکده فنی سراسری شماره ۲ ساری
ساری

کاردانی صنایع چوب کاغذ - سازه های چوبی

عنوان رساله دکتری و پایان نامه ارشد

ارائه مدل بازاریابی کارآفرینانه جهت بهبود عملکرد نوآورانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط در پارادایم پراگماتیسم

عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ به بازار هدف

بررسی تاثیر گاز آمونیاک بر روی رنگ زمینه چوب گونه های کاج وارداتی آزاد و بلوط

سوابق کاری
۱۳۹۵ - تاکنون
رئیس دانشگاه
ساری

دانشگاه علمی کاربردی مازندران

۱۳۹۷ - تاکنون
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی رشته کارآفرینی - کسب و کار جدید
فریدونکنار

مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پردیسان فریدونکنار

۱۳۹۵ - تاکنون
مدیر گروه کاردانی و کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار
ساری

مرکز آموزش علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران

سوابق اجرایی، علمی، پژوهشی و فناوری

عضو انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
 • ۱۳۹۰ - تاکنون
مدیر اجرایی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو هیئت داوران فصلنامه‌ی رشد فناوری
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو هیئت داوران فصلنامه ی پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو شورای پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
مدیر اجرایی مجله اقتصاد مقاومتی
 • International Journal of Resistive Economics (www.Oajre.ir)
 • ۲۰۲۱ - تاکنون
عضو انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران
 • ۱۳۹۹ - تاکنون
عضو کمیته علمی انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۴۰۰ - تاکنون
عضو هیات رئیسه کمیته دارت هیات انجمن های ورزشی استان مازندران
 • ۱۳۹۹ - تاکنون
عضو گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر تخصصی شهید سید مجتبی علمدار
 • ۱۳۹۹ - تاکنون
عضو شورای مرکزی هم اندیشی و تعامل دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
 • ۱۳۹۹ - تاکنون
عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشاورزی استان مازندران
 • ۱۳۸۸ - تاکنون
عضو کارگروه تخصصی شورای روسای مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۳۹۵ - تاکنون
دبیر هیئت امنای شورای سیاست گذاری استراتژیک دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران
 • ۹۷ - ۱۳۹۴
عضو کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو داوری کمیسیون جذب و پذیرش طرح های دانش بنیان پارک علم و فناوری مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو کارگروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان بسیج علمی و پژوهشی فناوری استان مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
جانشین بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
نایب رئیس کمیته کارآفرینی مجمع عالی نخبگان منطقه مرکز استان مازندران
 • ۱۳۹۹ - تاکنون
عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو شورای عالی مطالعات راهبردی استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا بسیج اساتید
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو شورای عالی علمی پژوهشی بسیج اساتید (دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران)
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو شورای اشتغال و توسعه کارآفرینی سازمان بسیج علمی، پژوهشی سپاه پاسداران مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو شورای فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران
 • ۱۳۹۷ - تاکنون
عضو کارگروه تخصصی شورای روسای مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
 • ۱۳۹۵ - تاکنون
مشاوره تخصصی کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی مازندران
 • ۱۳۹۱ - تاکنون
مشاور حوزه ی تجاری سازی و کسب و کارهای کوچک و متوسط پارک علم و فناوری مازندران
 • ۱۳۹۸ - تاکنون
عضو کمیته پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ای
 • ۱۳۹۷ - تاکنون

افتخارات

مدرس برتر

سال ۱۳۹۹, ۱۴۰۰ - گروه مدیریت

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران

پژوهشگر برتر

سال های ۱۳۹۸,۹۷,۹۶ و ۱۴۰۰

مدیر برتر

سال های ۱۳۹۸,۹۷